ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น การติวถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของน้องๆนักศึกษาประสบความสำเร็จในการติว และสอบผ่านจากสถาบันติว อาจจะมีบางรายชื่อที่ตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยจ้า